Bovenstaande vraag is zo’n beetje de meest gestelde van allemaal, als het gaat om wat we bij Shift Academy doen. Tenminste, van degenen die nieuw binnen komen gehuppeld, on- of offline: ‘ik heb een heleboel hardnekkig terugkerende en rondhangende gedachten waar ik vanaf wil, of ik voel me al een hele poos bang en boos en daar ben ik wel klaar mee. Hoe nu verder? Wat is er te doen?’

Bij veel andere stromingen, spiritueel of psychologisch, krijgt een dergelijke vraag misschien een praktisch antwoord. Je moet gedachten ombuigen, loslaten, bestuderen, bevragen, categoriseren, herleiden, niet geloven of iets anders op cognitief gebied. Voor gevoelens is er wellicht de aanwijzing om ze te verwerken, een plekje te geven, te neutraliseren, helemaal te doorvoelen, te herleiden, te categoriseren, van je af te schudden, van je af te zingen, van je af te dansen, liefde geven, helen of iets anders.

Wij suggereren dat de vraag die je stelt niet ‘de juiste’ is. En formuleren die graag opnieuw voor jou, in drie delen:

  1. wat is de aard van gevoelens en gedachten?
  2. wie of wat is de ‘ik’ die daar iets mee wil doen?
  3. wat is de aard van je ware natuur (wie ben je nu écht, in essentie, achter die gedachten en gevoelens?)

Dat kan in eerste instantie onpraktisch lijken en soms ronduit irritant zijn (geef nou maar gewoon een oplossing Slagersdochters, een quick fix, dan ben ik klaar), maar dan vragen we je toch om even geduld te hebben. En rustig met ons naar deze drie vragen te kijken, want de antwoorden die daarop te vinden zijn kunnen fundamentele verandering teweeg brengen. Diepe inzichten. Een shift.

En hoewel we duizenden aanvliegroutes kunnen verzinnen om de antwoorden op deze vragen te verwoorden, beperk ik me hier en vandaag tot deze:

  1. de aard van gedachten en gevoelens is tijdelijk en illusoir. Al voelen ze nóg zo permanent en reëel.
  2. de ‘ik’ die daarmee iets wil doen is ook een gedachte.
  3. de aard van je ware natuur is onbegrensd, permanent, stil, de bron van creatie, goddelijk (als je dat woord wilt gebruiken) en uiteindelijk het enige échte wat er is.

Wie zelf antwoorden vindt en zijn of haar eigen inzichten hierin krijgt, is vrij. Niet van gedachten en gevoelens, maar er middenin. Middenin het leven dus. En zal merken dat er een volledig ander uitgangspunt beschikbaar is in elk moment. Een uitgangspunt van ontspanning, liefde, begrip, wijsheid.

Foto © Rob Tol

Share This