We beschikken als mens over het vermogen om te conceptualiseren. Om te denken in woorden en beelden en ideeën die (nog) niet ‘werkelijk’ zijn of niet meer werkelijk zijn. Niet werkelijk als in: niet hier, niet nu, niet tastbaar. Dat is een fantastisch vermogen! We hebben er prachtige ontdekkingen en uitvindingen mee gedaan.

Vliegen in een vliegtuig en het Internet. (Of je dit prachtige uitvindingen vindt, is natuurlijk wel afhankelijk van je huidige mening hierover, maar goed.) We kunnen met dat conceptuele denkvermogen de mooiste herinneringen hebben, en ook de meest afschuwelijke. (Wederom afhankelijk van je huidige oordeel over de herinnering, maar goed.)

Dat conceptuele denken maakt tegelijkertijd ook alles veel ingewikkelder dan het in wezen is. Daarom vind ik het handig om het te herkennen. Om het te zien voor wat het is (een gedachte, niets meer en niets minder). Omdat ik eerder vaak in de valkuil van het conceptualiseren stapte en woorden beleefde als écht en waar en werkelijk.

Zoals je bijvoorbeeld kunt schrikken van de woorden ‘er is een ongeluk gebeurd’. Of van een woord als ‘oorlog’. Of van een woord als ‘ernstige ziekte’. Of van een woord als ’tekort’. Er vindt een grote shift plaats zodra gerealiseerd wordt dat woorden (gedachten) niet de werkelijkheid zijn. Dat het leven veel ‘directer’ en eenvoudiger is en ook als zodanig te ervaren valt.

Kijk maar naar het woord ‘water’, bijvoorbeeld. Je kunt niet je dorst lessen met het woord water. Je kunt niet verdrinken in het woord water. Je kunt niet niet nat worden van het woord water. Je kunt niet zwemmen in het woord water. Water bestaat alleen werkelijk als directe ervaring.

Toch doen we net alsof woorden heel belangrijk zijn. We plakken overal woorden op en maken er onze hele wereld van. We beschrijven, classificeren, be(w)oordelen, analyseren, voorspellen, projecteren, herinneren; we leven in een waanwereld van woorden. In ons ‘hoofd’. En dan leven we dus in ’tekort’, in een ‘oorlog’ of met ‘een ziekte’. Terwijl voorbij die concepten er eenvoudigweg is wat er in de directe ervaring beleefd wordt. Dit.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Share This