Als je vaak en met veel mensen praat over en vanuit de 3 principes, komen er vanzelf misverstanden bloot te liggen. Bijvoorbeeld dat kennis van de werking van de menselijke ervaring, en dus (ook) van de aard van gevoelens, ervoor zou zorgen dat je minder gevoelens hebt. Dat de ervaring ‘vlakker’ wordt of zo. En dat is heel begrijpelijk, want het is inderdaad goed mogelijk dat bijvoorbeeld angst veel minder opkomt of depressiviteit oplost. Dat boosheid uit het assortiment automatische reacties verdwijnt.

Maar….en dat is een grote MAAR; NIET omdat je ze ‘weg-3P’t’. Want dat is een veelvoorkomende vraag bij mensen die terecht komen bij een 3P facilitator of coach: “wat doe ik dan als die angst er weer is?” Of: “Moet ik dan denken ‘o, het is maar een gedachte?'” En daar spannen we dus het paard achter de wagen. In plaats van simpelweg te ervaren, waar je systeem prima op gebouwd is, gaan we iets doen. We zijn zó gewend (getraind?) om gevoelens te voorzien van een naam, een verhaal, een oorzaak en een betekenis, dat we het bijna niet kunnen laten.

We MOETEN iets doen met de angst of welk gevoel dan ook, want zo voelt het of zo hebben we dat geleerd van een psycholoog of zo is het onbewust aangeleerd. ‘Vervelende’ gevoelens moeten weg, een plekje krijgen, opgelost, omgebogen of onderdrukt worden. En zolang dat nog de insteek is, wil ik je graag vragen om nog even verder in die 3 principes te duiken. Om er even geen middel tot een doel van te maken. Om EERST te gaan BEGRIJPEN WAT GEVOELENS ZIJN; een beweging van Levensenergie, gemaakt van Levensenergie. Een ervaring die beleefd wordt.

Roep niet te snel ‘dat dit niet werkt’. Je in de 3 principes verdiepen en begrijpen waar ze naar wijzen vergt soms tijd, zeker als je gewend bent aan psychologische benaderingen die jou en gevoelens willen fiksen. Al kan natuurlijk net zo goed in een flits, in een splitseconde gezien worden dat er nooit iets aan de hand is. Maar dan nóg zullen gevoelens blijven komen. En gaan. Zoals dat heel natuurlijk gaat. Het kan juist lijken of je (fijn)gevoeliger wordt, en dat dat GEEN PROBLEEM is. Omdat er niet onder geleden wordt. Omdat er geen strijd meer is tegen gevoelens en geen streven naar een betere ervaring. Geen piekeren over wat ermee te doen. Geen verhaal. Wat een bevrijding.

Zo kun je alles voelen en je veilig weten.

In het besef dat elk gevoel en elke ervaring een (menselijke) beweging in het grotere geheel (Mind) is. Dat je ware natuur die Mind IS. Wie zich realiseert dat je niets hoeft te doen tegen of met gevoelens (behalve voelen), kan alles doen waar hij of zij naar verlangt. En dat laatste dan weer niet om gaten te vullen. Om je beter te voelen, de juiste mindset bereiken (alsof er zoiets bestaat) of om een gevoel te onderdrukken!

Image by Dimitri Wittmann from Pixabay

Share This