<script type="text/javascript" src="//deslagersdochters.audello.com/player/cmVjb3JkaW5nLTItNy5tcDM=/?container=audello-MEQB6YJVQD" async></script><div id="audello-MEQB6YJVQD" class="audello-player audello-file" data-role="audello-file" data-audello-id="cmVjb3JkaW5nLTItNy5tcDM="></div>
De Slagersdochters zien een grote interesse in ‘jezelf leren kennen’. Dat lijkt nuttig als je je beter wilt voelen, lekkerder in je vel wilt komen te zitten, veerkrachtiger wilt zijn of beter wilt presteren. We ondergaan tests en assessments om erachter te komen wie, wat of hoe we zijn, doen familie-opstellingen of laten Tarotkaarten leggen om ons verleden helderder in beeld te krijgen, praten over onszelf met anderen om onze diepste zielenroerselen bloot te leggen of vragen feedback om inzicht in ons gedrag te krijgen. De Slagersdochters hebben grote twijfels bij het nut, de noodzaak en de opbrengst hiervan. Wij vermoeden dat het makkelijker kan en nemen je in deze radio-uitzending graag mee in onze inzichten hierover!
Share This