We horen van alle kanten dat consequent zijn een deugd is. Het zou je betrouwbaar naar anderen toe maken en daardoor zorgen voor houvast en rust. Houvast en rust voor die ander (want geen onverwacht gedrag waar op ingespeeld moet worden) en houvast en rust voor jezelf (want je hoeft niet steeds opnieuw te beslissen hoe je te gedragen). Daarnaast lijkt consequent zijn een rol te spelen als je iets wilt bereiken. Afvallen gaat sneller als je consequent bent in je dieet, een bedrijf loopt beter als je consequent bent in je marketinguitingen, dat soort werk. In praktijk blijk het hartstikke moeilijk, dat consequent zijn. Hoe komt dat? Ben je gewoon een slappeling als je consequent je consequente gedrag moet bijsturen? Of speelt er iets anders? De Slagersdochters kijken met je hoe inzicht in de 3 principes ook hier voor lichtheid kan zorgen. 

Share This