Wij praten al jaren over het feit dat het ook makkelijk mag en schreven zelfs een boek met die titel. Waardoor we vaak tegenwerpingen horen over dat door ons gepropageerde gemak. Dat sommige dingen nu eenmaal niet makkelijk zijn. Dat bepaalde zaken vragen om een serieuze aanpak. Dat je niet zomaar zaken van tafel kun vegen als onbelangrijk als ze duidelijk heel ernstig zijn. Wat mensen dan aanvoeren als uitzondering op de gemaksregel varieert van oorlog en kinderen die zichzelf van het leven beroven, via verkrachting en de druk van de maatschappij naar de noodzaak van geld verdienen en je talent vinden. ‘Makkelijk’ lijkt in die gevallen ineens geen reële optie meer. Maar wat als het dat wél is? Hoe zou dat je leven veranderen? De Slagersdochters mijmeren verder waar hun boek eindigde.

Share This