Het viel ons weer opnieuw op met hoeveel strikte regels veel mensen leven. Die regels zijn niet zozeer opgelegd door de overheid en gebonden aan wetgeving maar vinden intern plaats. We zien het ook bij mensen die zichzelf een vrije geest vinden hebben. Dat soort regels worden vaak over het hoofd gezien maar maken het leven er ook niet makkelijker op. Het kan bijvoorbeeld gaan over regels hoe je er uit hoort te zien, in welke volgorde je je werk moet doen, wat wel hoort en wat niet, hoe er gegeten moet worden maar vooral ook: hoe er gedacht en gevoeld moet worden. Wat wel mag (blij en ontspannen zijn) en wat vooral niet mag (twijfelen, boos, verdrietig of bang zijn). Deze uitzending kijken De Slagersdochters graag met je naar jouw eigen gevoelswet-& regelgeving.

Share This