Ken je dat gevoel dat je hoofd bijna uit elkaar barst van alles wat je nog moet doen of waar je je zorgen over maakt? Ik wel. 😉

Ik nam alles wat er in mijn hoofd opkwam steeds heel serieus en moest er van mezelf ook altijd iets mee. Bij voorkeur oplossingen zoeken, want veel van mijn gedachten gingen over beren die mogelijkerwijs op de weg zouden verschijnen.

De dingen die ik nog te doen had of de zorgen die ik ervaarde, voelden meestal heel acuut en noodzakelijk. Waardoor ik er wel op moest acteren – niks doen was door dat urgente gevoel geen optie.

Tot ik me realiseerde waar dat dringende gevoel van noodzaak en spoed vandaan kwam: ik bracht een gedachtentrein op stoom die met steeds meer wagonnetjes steeds harder ging rijden en mij steeds meer het gevoel gaf dat er iets v-r-e-s-e-l-ij-k mis was. Dat inzicht was voldoende om een groot deel van mijn stress en onrust te doen verdwijnen. Als jij druk in je hoofd bent, is de kans groot dat jij ook gedachtentreinen creëert.

Dit is hoe een gedachtentrein tot stand komt:

  • Je doet een constatering die als de locomotief van je gedachtentrein fungeert, bijvoorbeeld “De jam is op”.
  • Je hangt een wagon aan je locomotief, bijvoorbeeld “Dan moet is straks even langs de winkel”.
  • Je koppelt een tweede wagon, bijvoorbeeld “Daar heb ik eigenlijk geen tijd voor” (het begin van de onrust in je hoofd en de stress in je lijf).
  • Je koppelt een derde wagon die eigenlijk geen direct verband met wagon 2 heeft, maar in jouw hoofd er wel logisch aan past, bijvoorbeeld “Maar als ik dat niet doe, eet die kleine haar brood weer niet op en ze is al zo dun”
  • Je koppelt een vierde wagon die naast dat reeds geconstateerde tijdgebrek en het te magere kind een nieuw probleem aan het licht brengt, bijvoorbeeld “Shit, ik ben ook een slechte ouder dat ik geen tijd heb om boodschappen te doen”.

Ik durf te beweren dat iedereen die een vol en/of onrustig hoofd heeft en/of stress ervaart, gedachtentreinen heeft die veel langer zijn dan ik hierboven beschrijf. Want elk van de hierboven beschreven wagons, heeft de potentie om er nog minstens vijf nieuwe wagonnetjes aan te koppelen.

En met elke nieuwe wagon gaat je trein harder rijden en wordt het gevoel van zorgen of stress groter. Ga je dingen verzinnen die eigenlijk onzin zijn (zoals die conclusie hierboven over slecht ouderschap omdat er geen tijd is voor boodschappen) maar die op dat moment voor jou wel heel waar aanvoelen.

Het venijnige van gedachtentreinen is dat een groot deel van de wagons onzichtbaar voor je blijft. Je voelt wel de stress die ze met zich meebrengen, maar de nieuwe gedachten komen zo snel en soms zo onbewust, dat je niet door hebt dat je die stress zelf oproept door het koppelen van wagons.

Het mooie van gedachtentreinen is dat je alleen maar hoeft te herkennen – je ervan bewust hoeft te zijn – dat ze er zijn. Dat jij ze maakt. Dat ze volledig verklaren waarom je het zo druk in je hoofd hebt. Want dat bewustzijn werkt als een automatisch wagon-ontkoppel-systeem waardoor je als vanzelf meer rust in je hoofd en minder stress ervaart.

Meer weten over werken & leven met veel minder stress? Schrijf je dan in voor één van onze Shiftdagen.

Share This