Het is een mooi spiritueel streven, het licht in jezelf proberen te vinden. Maar zo’n term kan op veel verschillende manier geïnterpreteerd worden. En is er eigenlijk wel licht? Of is het gewoon héél donker daarbinnen? In deze video onderzoeken we dat, met de 3 principes als uitgangspunt.

Share This