Ben jij iemand met een heel hoog IQ? Zo eentje van boven de 135 waarmee je lid van Mensa kan worden, de wereldwijde club voor heel slimme mensen? Dan herken je misschien het verhaal van Daan en zijn overvolle razendsnelle denkhoofd.

Daan heeft een hoog IQ dat hem vaak danig in de weg zit. Omdat het hem anders maakt dan anderen. Hij houdt bijvoorbeeld niet van koetjes en kalfjes waardoor hij zich sociaal regelmatig wat eenzaam voelt. Hij denkt veel sneller dan anderen, waardoor hij problemen ziet voordat anderen zich er bewust van zijn.

Daan ervaart zijn snelle denken als een gave en een vloek. Ja, het is in veel gevallen handig om zaken rap te doorzien en anderen steeds een stap voor te kunnen zijn. Je wint er nog eens een spelletje of een discussie mee en je loopt nooit in zeven sloten tegelijk.

Wat voor Daan een stuk minder prettig is, is dat het snelle denken vergezeld gaat van een overvol en druk hoofd. Soms heeft hij echt last van de voortdurende, elkaar razendsnel opvolgende gedachten. Dan kan hij het gevoel hebben dat de gedachten uit zijn oren spuiten. Wat een heel naar gevoel is. Bijna pijn doet en voor ontzettend veel innerlijke onrust zorgt.

Voor Daan is dat volle hoofd een logisch gevolg van het feit dat hij een grote denkcapaciteit heeft. Hij denkt dan ook dat het voor hem niet anders kan. Zijn conclusie is dat hij gewoonweg een supersonisch snelle processor heeft die graag bezig wil blijven. Sterker nog, die bezig moet blijven. Hij meent te ervaren dat als hij minder denkt en minder input heeft, dat gebrek aan uitdaging zorgt voor verveling en psychologische klachten zoals somberheid of angst.

Daan houdt met de overtuiging dat zijn IQ automatisch samenhangt met een onrustig hoofd, de overload van zijn brein in stand. En daarmee de onrust en vermoeidheid die dat met zich meebrengt.

Ooit wist ik, net als Daan, zeker dat slimme mensen nu eenmaal meer last hebben van een druk en vol hoofd. Zelfs (of juist?) na twee depressies en een burn-out ging ik er (nog) vanuit dat mijn vele denken onlosmakelijk verbonden was met mijn IQ en ik dus niet kon ontsnappen aan een onrustig hoofd. Pogingen tot mediteren bewezen me dat ik gelijk had: mijn denken was niet te stoppen.

Totdat ik – om heel andere redenen dan dat overvolle hoofd – in contact kwam met de 3 principes van Syd Banks. In de VS en de UK worden de termen ‘Three/3 principles’, ‘Innate Health’ en ‘Psychology of Mind’ gebruikt om naar deze inzichten te verwijzen.

De 3 principes verwijzen naar een paradigma dat mij een heel ander beeld gaf op nadenken en gedachten. Meer en meer ging ik zien hoe mijn gedachten heel echt lijken, maar het nooit zijn (“Wat?! Mijn krachtige denken, wat zo’n beetje mijn hele identiteit was als die jaren, niet waar?!). Ik ging snappen hoe het komt dat gedachten zo echt voelen en waarom ze zo aantrekkelijk voor me zijn. Het maakte me ook duidelijk dat er een andere factor is – een andere motor zo je wilt – die sterker is dan mijn denkkracht ooit kan zijn. En dat die motor eigenlijk betrouwbaarder is dan dat krachtige denkvermogen van mij.

Met elk nieuw inzicht werd het, zonder dat ik het in de gaten had, een beetje rustiger in mijn hoofd. Daalde het toerental. Sliep is ’s nachts door. Waren er meditatieve momenten zonder dat ik aan het mediteren was. Kon ik mijn aandacht bij gesprekken houden, ook als het onderwerp me matig interesseerde.

Dat volle en onrustige hoofd blijkt niets met mijn IQ te maken te hebben en alles met de mate waarin ik niet zag hoe ons denksysteem werkelijk functioneert. Waar het toe in staat is. Hoe ik het systeem kan mis- of gebruiken om mezelf gek, moe of overspannen te denken. En hoe ik het systeem kan doorzien waardoor er rust, ontspanning, genieten en geluk in de plaats komt van dat overvolle hoofd.

Wil jij ook van je overvolle hoofd af? Schrijf je dan in voor onze eendaagse MasterClass ‘Rust in je hoofd’ of voor de online training Moeiteloos Leven!

Share This