Sydney Banks, de man die ooit de 3 principes herkende en benoemde, had het vaak over ‘geluk van binnenuit’. Er wordt de indruk gewekt dat dit betekent dat je je de hele tijd gelukkig moet voelen. Maar wat als de thee op is? Of je als je dak lekt? Dan is het ineens moeilijk om dat geluk vast te houden. In deze video bespreken we hoe je deze uitspraak ook anders kan interpreteren, zodat je je afwisselende gevoelens en ervaringen kan zien voor wat ze zijn.

Share This