Laatst stipten we tijdens een Shiftdag even aan dat ‘ik’ ook een gedachte is die verschijnt in de eindeloze ruimte van Mind. Dat gebeurde gewoon spontaan, zoals alles vanzelf gebeurt. Maar als ik het achteraf zou moeten motiveren, zou ik kunnen zeggen dat we dat deden om de deelnemers even uit de details en projecties van hun persoonlijke lijkende gedachtestroom te halen. Uit de gedachten die klonken als: ‘maar wat als ik…maar moet ik dan……maar hij is niet…maar ik voel vaak…maar zij doet soms….’

Één van de aanwezigen verzuchtte vervolgens dat dit wel ‘hogeschool 3 P’ was. Dat inspireerde mij tot een mijmering en dit blog. Want ik begrijp best dat wat wij vertelden gehoord werd als een diepgaande, esoterische of ingewikkelde theorie, maar eigenlijk is die stap ‘verder’ juist een beweging richting nog (veel!) meer eenvoud.

Kijk even met me mee, als je wilt. Wat is er eenvoudiger maar vooral; wat is er dichter bij de waarheid:

-het idee ‘ik ben een persoon met allerlei verschillende ervaringen, in een wereld met andere personen met andere ervaringen en al die anderen en ervaringen moeten worden beoordeeld, worden veranderd, worden bestreden, worden losgelaten of juist worden vastgehouden.’

-of de realisatie: Alles, inclusief ik, is een wonderlijke, levendige gedachte in een Universele Mind. Drie principes in uitvoering. Het vormloze dat een tijdelijke vorm aanneemt.

En die tweede optie zou je natuurlijk als een groots mystiek mysterie kunnen zien (dat is het ook, in mijn beleving dan), maar evengoed kunnen beschouwen als een eenvoudige aftreksom: de ingewikkelde wereld van vorm minus het idee van een afgescheiden ‘ik’ resulteert simpelweg in wat IS. Wat er schijnbaar gebeurt. Dit. De tijdelijke vorm die het vormloze (Universal Mind) heeft aangenomen in het eeuwige nu.

Blijft het lastig lijken? Dan kan het (bijvoorbeeld) handig zijn om bij alles wat ingewikkeld of onverdraaglijk lijkt de vraag te stellen: wat is de Bron hiervan? Wat is de bron van deze gedachte? Wat is de bron van dit gevoel? Wat is de bron van deze ervaring? Wat is de bron van deze deze gebeurtenis? Wat is de bron van dit verhaal? Net zo lang tot je Niets (no-thing, Mind) overhoudt. Ook zo kun je ’terug naar de eenvoud’. Naar de Eenheid.

Ook leuk in dit kader is een opmerking die ik de laatste tijd uit diverse monden hoorde. Misschien (ook) wel uit de mijne: ‘die 3 principes gaan altijd een stap verder dan je denkt’.

Zo zou je op enig moment kunnen zien dat de oplossing voor problemen heel simpel is, en vervolgens realiseer je je dat er helemaal geen problemen bestaan. Zo zou je ‘eerst’ kunnen herkennen dat wat in het verleden gebeurd is, nu ‘slechts’ een gedachte is en vervolgens realiseer je je dat er in werkelijkheid nooit iets gebeurd is. Zo zou je aanvankelijk kunnen herkennen dat het niet uitmaakt welke beslissing je neemt en vervolgens realiseer je je dat er geen vrije wil is en er (dus) niet zoiets als een beslissing bestaat. Zo zou je kunnen beseffen dat ‘de ander’ een ervaring in/van jou is en dan ineens weten dat er geen ander is. Zo zo je wereldbeeld in eerste instantie kunnen veranderen van ‘buitenstebinnen'(er is een wereld daarbuiten die bij mij naar binnen komt) naar ‘binnenstebuiten’, om dan verwonderd te constateren: er IS alleen maar binnen!’

Wat een rust en ontspanning.

Zo wordt ‘hogeschool 3P’ eigenlijk juist kinderlijk eenvoudig.

Afbeelding van StockSnap via Pixabay

Share This