Wij beleven deze wereld als een persoonlijke realiteit die van moment tot moment verandert door de beweging van gedachten. Het lijken jouw gedachten te zijn omdat je ze toe-eigent. Het lijkt jouw leven te zijn omdat het ervaren wordt vanuit een uniek standpunt van het Al (Mind). Het is een grote Mindf@ck.

Een paar weken geleden deden we een driedaagse met de opleidingsgroep van januari. Bij deze bijeenkomsten hebben we de gewoonte om tussen de middag een lekker lange pauze te houden. Zo heeft iedereen de gelegenheid om alles wat er die ochtend gedeeld is even te laten bezinken (als dat al kan). Deelnemers kunnen het bos en de duinen inwandelen en dat deed deze groep dan ook.

Op het afgesproken tijdstip van terugkeer kregen we een berichtje. De trainees kwamen later, zo werd gemeld, met de tekst: ‘het liep anders’. En die woorden toonden wat mij betreft heel mooi aan hoe het werkelijk is (onpersoonlijk, het gebeurt), in plaats van hoe het lijkt (persoonlijk, ik ben verantwoordelijk en schuldig).

Als er neerslag valt zeggen we: het regent. Niet: de wolk regent. De onpersoonlijke aard van het leven wordt (h)erkend. Als een mensenlichaam ‘verkeerd’ loopt zijn we wél geneigd om dat persoonlijk te maken. Ik ben verdwaald (en dat had niet gemogen omdat ik op tijd had moeten zijn blablabla). Maar in wezen, als we helder kijken, gebeurt er hetzelfde: een spontane beweging in de wereld van vorm. Kleine kinderen, nog zonder ik-besef, kunnen daarom ook zeggen: ‘Jantje heeft honger’ in plaats van ‘ik heb honger’.

Wat zich voordoet zijn tijdelijke en onpersoonlijke bewegingen in de oneindigheid. Er is honger. Het regent. Het loopt anders.

Het appje van de trainee bevatte dus een geniale verwijzing naar de ware aard van het bestaan. Zouden we kunnen ontspannen in deze wetenschap (of eigenlijk IS dit besef al de ontspanning waar we naar verlangen) dan kan er zomaar, spontaan, een eind komen aan ons persoonlijke streven, strijden, lijden en geknutsel. Zo hoeft niemand zich meer schuldig of verantwoordelijk te voelen (al gebeurt dat ook gewoon 🙂 ) .

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

Share This