Er kwam mij een nieuwsbericht onder ogen waarin gesproken werd over een Finse man die zelf een grensovergang in elkaar had geknutseld. Met het oogmerk er geld aan te verdienen had hij tientallen kilometers voor de ‘echte’ grens tussen Finland en Rusland een grenspost gebouwd waar hij forse bedragen vroeg aan ‘illegale immigranten’ voor de oversteek. Terwijl ze, eenmaal de grenspost gepasseerd, nog steeds in Finland waren. De man werd betrapt en gepakt. De autoriteiten verwijderden zijn nepgrens en het spel was over en uit.

De man was letterlijk grensverleggend bezig geweest :-). En ik moest denken aan allerlei vormen van coaching en cursussen die jou leren je eigen grenzen aan te geven of juist te verleggen. En hoe dat eigenlijk eenzelfde illusoire beweging is.

Want als je goed kijkt, zijn de persoonlijke grenzen die op deze manier (en misschien met veel oefenen en moeite) worden verlegd of aangelegd ook ‘nep’. We moeten ze, net als de Finse man, eerst bedenken. En als ze bedacht zijn, waar bestaan die grenzen dan uit? Waar liggen ze? En als ze verlegd zijn, wat is er dan gebeurd? En als we onze grenzen aangeven, waar wijzen we dan naar?

Als we over onze grenzen gaan, waar zijn we dan? In het geval van de Finse oplichter; nog steeds in Finland. In ons geval; nog steeds hier en nu. Waar een heldere (volkomen intuïtieve, dus niet vooraf bedachte en vastgelegde) ‘ja’, ‘nee’, of ‘ho, stop’ te beluisteren kan zijn, als respons op vragen en acties.

Met de beste wil van de wereld kan ik niet anders dan constateren dat grenzen gedachten zijn. In tegenstelling tot de constructie waar de Fin zijn medemens mee probeerde op te lichten, bestaan die grenzen niet buiten gedachten waar het bewustzijn een levensechte beleving van creëert.

Best prettig om te weten dat je illusoire dingen probeert te controleren voor je hard aan ’t werk gaat met die grenzen aangeven of verleggen. Want aan de andere kant van die zogenaamde grens ben je nog steeds Wie je in essentie al was. Je kunt ’t dus ook laten. Wel zo helder en makkelijk.

Share This