De maatschappij lijkt voor prestatiedruk te zorgen waar jongeren onder lijden. Steeds sneller, steeds meer in minder tijd en steeds hogere eisen. De eisen beginnen al bij de hoogte van de Cito-score op de basisschool. Hoe kunnen wij jongeren leren op een gezonde manier met die stress om te gaan? Wat is de rol die ouders en school hier in hebben?

<script type="text/javascript" src="//deslagersdochters.audello.com/player/MTkyODE1ODQwNzg4NTkwLTAwMS5tcDM=/?container=audello-GPS2SI36ZY" async></script><div id="audello-GPS2SI36ZY" class="audello-player audello-file" data-role="audello-file" data-audello-id="MTkyODE1ODQwNzg4NTkwLTAwMS5tcDM="></div>
Share This