Een tijdje geleden twitterde ik om bekendheid te geven aan het feit dat wij een online training hebben voor ouders of begeleiders van kinderen met een eetstoornis. Ik noemde de training ‘ontspannen’. En daar kwam een reactie op. Iemand constateerde dat het woord ‘ontspannen’ en de term ‘eetstoornis’ niet samen konden gaan. Dat is begrijpelijk, bezien vanuit het ‘oude’ paradigma waarin we ongewenst en ongezond gedrag een label geven en vervolgens in therapieën dat gedrag (of de gedachten & gevoelens die ervaren worden) serieus en verbeten gaan bevechten of ombuigen.

Net zo serieus en verbeten als de ‘patiënt’ vaak weerstand biedt. Omdat hij of zij in alle onschuld zijn of haar gedachten en gevoelens als écht en onveranderlijk ervaart. Net zo serieus als de toekijkende ouders en begeleiders, ook in alle onschuld, hun eigen zorgelijke en angstige gedachten en gevoelens nemen. Al met al een moeizaam en helaas niet altijd succesvol traject voor alle betrokkenen. Denken we misschien dat onze ernst en angst iemand beter kunnen maken? Of denken we dat we zonder ernst en angst geen goede ouder/begeleider zijn? Curieus eigenlijk. Want al die ernst en angst maken ons niet bepaald helderder.

Vanuit ons nieuwe paradigma, omschreven in 3 principes, zien we iedereen als de geestelijk gezonde mens die hij of zij in essentie is. We leggen uit hoe de menselijke ervaring werkt en wat de onveranderlijke waarheid daarachter is. We kijken naar je ware natuur, niet naar je tijdelijke gespartel, al helderen we wel het misverstand op dat ten grondslag ligt aan alle gespartel: het geloven en heel serieus nemen van je gedachten. Daarop handelen alsof het de waarheid is.

Wat de reageerder dus, in alle onschuld, over het hoofd zag, is dat je ernst jou juist onderdeel van het probleem maakt. Zoals Sydney Banks, ‘onthuller’ van de 3 principes, al zei: ‘ernst is voor psychische aandoeningen wat duisternis en vocht is voor schimmel. Luchthartigheid is voor psychische aandoeningen wat zon en droogte is voor schimmel.’ Vandaar dat wat ons betreft elk label samen kan en mag gaan met ontspanning en vertrouwen van de mensen die ermee te maken hebben of krijgen. En als je hier meer over wilt weten, neem dan gerust contact met ons op!

Share This