Conclusie

Conclusie

Soms concluderen mensen die in aanraking komen met de drie principes dingen als: ‘Je moet dus vertrouwen hebben’, ‘Je moet het dus gewoon positief bekijken’ of ‘Dus alles is zoals het is’. En inderdaad; vertrouwen, positiviteit en...
Wetmatig

Wetmatig

De vraag die we soms krijgen luidt: die drie principes, is dat net zoiets als mindfulness/ boeddhisme/de kracht van het nu? Een logische vraag, want het lijkt inderdaad of er veel overeenkomsten zijn, of er dezelfde basis is, en op een bepaalde manier is dat ook zo....
Goede ideeën

Goede ideeën

Pratend over de drie principes komen er vaak bepaalde termen voorbij. De mens wil graag houvast. Een concept waar men een beeld of een gevoel bij heeft. Men wil die drie principes ergens ‘plaatsen’. Dus komt de vraag of het soms over loslaten en vertrouwen...
Advies

Advies

In religies doet men graag aan opdrachten, voorschriften en adviezen (‘Gij zult niet…’) In ‘oude’ vormen van spiritualiteit is het hetzelfde liedje in een ander jasje. (Mediteer…) En dat zijn merendeels waarschijnlijk best goede ideeën. Doe er vooral je voordeel...